WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie? - SOVVA

Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

Prvým vzdelávacím programom z celkovo dvoch pripravovaných je „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“  Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných projektov. Naučíte sa ako zvýšiť hodnotu svojho projektu využitím cenných dát a ich analýzy. Získané zručnosti zvýšia vaše uplatnenie na trhu práce, ale aj naštartujú vašu kariéru vedca a inovátora. Pretože len na úspešne realizované výskumné projekty môžu nadväzovať nové projektové návrhy.

Vzdelávací program realizujeme v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. V termínoch 21.6.2021 – 23.6.2021 a 28.6.2021 – 30.6.2021.

Program je určený pre vedcom, výskumníkov a inovátorom pôsobiacim v menej rozvinutých krajoch Slovenska, konkrétne:

  • Doktorandom
  • Začínajúcim vedeckým pracovníkom (postdocovia)
  • Začínajúcim inovatívnym podnikateľom
  • Komukoľvek z výskumného a inovačného sektora, kto má záujem dozvedieť sa viac o projektovom financovaní

Program

Banská Bystrica 21.6.2021 – 23.6.2021 (9:00 – 12:30)/ online a zdarma

Žilina 21.6.2021 – 23.6.2021 (13:00 – 16:45)/ online a zdarma

Košice BLOK 1/ 28.6.2021 – 30.6.2021 (9:00 – 12:30)/ online a zdarma

Košice BLOK 2/ 28.6.2021 – 30.6.2021 (13:00 – 16:45)/ online a zdarma