Fyzik rieši rovnice bezpečia

Profesor Štefan Luby po odchode z postu predsedu Slovenskej akadémie vied pred tromi rokmi sa znovu naplno venuje nielen výskumu multivrstiev a nanotechnológiám.

Predmetom dlhodobého záujmu známeho fyzika a manažéra vedy sú však aj strategické otázky civilnej bezpečnosti. „Lepšie je báť sa, ako sa zľaknúť,“ hovorí na okraj potreby postaviť sa zoči-voči hrozbám budúcnosti.

Viac si prečítajte v článku v Pravde.