O nás

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity podporuje rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Posilňujeme výskumné a vývojové kapacity, analyzujeme výskumný ekosystém, budujeme vzťahy medzi akademickou a komerčnou sférou, podporujeme mladých inovatívnych podnikateľov a popularizujeme vedu. 

Poskytujeme služby, ktorých cieľom je podporiť rozvoj výskumného a inovačného ekosystému,  vytvárať funkčné prepojenia medzi  subjektmi s pôsobením v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a prepojiť výskumnú sféru s laickou verejnosťou. 

Naši ľudia

" srcset="" alt="" />
Daniel Straka
Výkonný riaditeľ

Daniel Straka je od roku 2017 výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity s viac ako 13 ročnými skúsenosťami s tvorbou a implementáciou výskumných a inovačných politík na národnej a európskej úrovni.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Petra Lipnická
Predsedníčka Správnej rady

Petra Lipnická je zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady SOVVA. Stála pri založení Európskej noci výskumníkov na Slovensku (2007) a má viac ako 15 ročné skúsenosti s inovačným manažmentom.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Jakub Uhlík
Projektový manažér

Jakub Uhlík pracuje v SOVVA od roku 2016. Je projektovým manažérom projektov Uplift Albania a Bridge2EU ktoré sú kofinancované Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Martina Šinková
Projektová manažérka

Martina Šinková pôsobí ako projektová manažérka Európskej noci výskumníkov v SOVVA, kde pracuje aj na ďalších projektoch zameraných na popularizáciu vedy, techniky a inovácií na Slovensku.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Karolína Havlíčková
Analytička

Karolína Havlíčková pracuje ako junior analytička na projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska), v rámci ktorého analyzuje výskumné a inovačné politiky na Slovensku.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Monika Petraninová
Projektová manažérka

Monika Petraninová pracuje pre SOVVA od roku 2012, ako projektová a finančná manažérka sa aktuálne venuje implementácii projektov financovaných štrukturálnymi fondami (OPVaI, OPEVS, OPĽZ).

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Barbora Halásová
Analytička

Barbora Halásová pôsobí ako junior analytička na projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska) a je zodpovedná za grafické výstupy v rámci projektu i mimo neho.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Slavomír Ondoš
Expert a odborný garant

Slavomír Ondoš je expertom a odborným garantom v projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska). Na Prírodovedeckej fakulte UK pracuje ako výskumný pracovník.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Radoslav Delina
Expert a odborný garant

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. je expertom a odborným garantom v projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska).

PREČÍTAŤ VIAC