O nás

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity podporuje rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Posilňujeme výskumné a vývojové kapacity, analyzujeme výskumný ekosystém, budujeme vzťahy medzi akademickou a komerčnou sférou, podporujeme mladých inovatívnych podnikateľov a popularizujeme vedu. 

Poskytujeme služby, ktorých cieľom je podporiť rozvoj výskumného a inovačného ekosystému,  vytvárať funkčné prepojenia medzi  subjektmi s pôsobením v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a prepojiť výskumnú sféru s laickou verejnosťou. 

Naši ľudia

" srcset="" alt="" />
Daniel Straka
Výkonný riaditeľ

Daniel Straka je od roku 2017 výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity s viac ako 13 ročnými skúsenosťami s tvorbou a implementáciou výskumných a inovačných politík na národnej a európskej úrovni.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Petra Lipnická
Predsedníčka Správnej rady

Petra Lipnická je zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady SOVVA. Stála pri založení Európskej noci výskumníkov na Slovensku (2007) a má viac ako 15 ročné skúsenosti s inovačným manažmentom.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Martina Šinková
Projektová manažérka

Martina Šinková pôsobí ako projektová manažérka Európskej noci výskumníkov v SOVVA, kde pracuje aj na ďalších projektoch zameraných na popularizáciu vedy, techniky a inovácií na Slovensku.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Monika Petraninová
Projektová manažérka

Monika Petraninová pracuje pre SOVVA od roku 2012, ako projektová a finančná manažérka sa aktuálne venuje implementácii projektov financovaných štrukturálnymi fondami (OPVaI, OPEVS, OPĽZ).

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Barbora Halásová
Projektová manažérka

Barbora Halásová pôsobí projektová manažérka v Bridge2EU a Uplift Západný Balkán. V SOVVE skôr pôsobila ako junior analytička na projekte SciPol:SK a je zodpovedná za grafické výstupy v rámci všetkých projektov SOVVA.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Slavomír Ondoš
Expert a odborný garant

Slavomír Ondoš je expertom a odborným garantom v projekte SciPol:SK (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska). Na Prírodovedeckej fakulte UK pracuje ako výskumný pracovník.

PREČÍTAŤ VIAC
" srcset="" alt="" />
Radoslav Delina
Expert a odborný garant

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. je expertom a odborným garantom v projekte SciPol:SK (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska).

PREČÍTAŤ VIAC

Zverejňovanie

PredmetTypTermín ponukyVyhodnotenie Úspešný uchádzačDátum zverejnenia
Organizačné zabezpečenie Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.2.11.20205.11.2020 Gooseberry, s.r.o., Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava 11.1.2021
Zabezpečenie mediálnych školení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.2.10.20207.10.2020ReputationN, s.r.o. IČO 46 408 649 Priekopy 22, 821 08 Bratislava11.1.2021