WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Zverejňovanie - SOVVA

O nás

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity podporuje rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Posilňujeme výskumné a vývojové kapacity, analyzujeme výskumný ekosystém, budujeme vzťahy medzi akademickou a komerčnou sférou, podporujeme mladých inovatívnych podnikateľov a popularizujeme vedu. 

Poskytujeme služby, ktorých cieľom je podporiť rozvoj výskumného a inovačného ekosystému,  vytvárať funkčné prepojenia medzi  subjektmi s pôsobením v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a prepojiť výskumnú sféru s laickou verejnosťou. 

Naši ľudia

Ľubomír Bilský
Výkonný riaditeľ

Ľubomír má dlhoročné skúsenosti s podporou a propagáciou vedy, techniky a inovácií. Od roku 2011 bol riaditeľom sekcie podpory vedy v Centre vedecko-technických informácií SR.

PREČÍTAŤ VIAC
Petra Lipnická
Predsedníčka Správnej rady

Petra Lipnická je zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady SOVVA. Stála pri založení Európskej noci výskumníkov na Slovensku (2007) a má viac ako 15 ročné skúsenosti s inovačným manažmentom.

PREČÍTAŤ VIAC
Katarína Kováčová
Projektová manažérka

Katarína pracuje pre SOVVA od roku 2022, ako projektová manažérka sa aktuálne venuje implementácii projektov financovaných fondami (Horizon Europe). Mnohí ju tiež poznáte z projektu Festival vedy – Európska noc výskumníkov, najväčšieho podujatia zameraného na popularizáciu vedy […]

PREČÍTAŤ VIAC
Iveta Fiľová
projektová manažérka

Iveta pracuje pre SOVVA na pozícii projektovej manažérky. Venuje sa implementácii projektov Harmonisation of Mission in the Danube region, realizovaný cez program Interreg Danube – Program dunajského regiónu 2021 – 2027 a Európska noc výskumníkov, […]

PREČÍTAŤ VIAC
Slavomír Ondoš
Expert a odborný garant

Slavomír Ondoš je expertom a odborným garantom v projekte SciPol:SK (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska). Na Prírodovedeckej fakulte UK pracuje ako výskumný pracovník.

PREČÍTAŤ VIAC

Zverejňovanie

PredmetTypTermín ponukyVyhodnotenie Úspešný uchádzačDátum zverejnenia
Organizačné zabezpečenie Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.2.11.20205.11.2020 Gooseberry, s.r.o., Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava 11.1.2021
Zabezpečenie mediálnych školení Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.2.10.20207.10.2020ReputationN, s.r.o. IČO 46 408 649 Priekopy 22, 821 08 Bratislava11.1.2021