Bratislavský samosprávny kraj – Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2021

Európska noc výskumníkov (ENV) je najväčší vedecký festival na Slovensku zameraný na popularizáciu vedy a inovácií, ktorého 15. ročník sa  bude konať 24. septembra 2021. Festival prinesie interaktívny program určený pre všetkých nadšencov vedy, ale aj pre ľudí, ktorí sa o vedu a inovácie bežne nezaujímajú. Pripravené budú ukážky, prezentácie, pokusy  či súťaže pre žiakov a študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Plánovaný tohtoročný formát bude kombinovať fyzické podujatia v centre Bratislavy a distribúciu vedeckých setov na školy po celom Slovensku vrátane Bratislavského kraja. Projekt svojím záberom  dosahuje na široké spektrum návštevníkov rôznych vekových kategórií počas celého dňa. Program jednoduchou a zrozumiteľnou formou prezentuje vedu a inovácie a ich výsledky, a vzbudzuje tak záujem širokej verejnosti a predovšetkým hlavnej cieľovej skupiny – mladých ľudí.   

Poskytovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021- 31.12.2021
Výška dotácie: 4 000 €