Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2007

Na Slovensku väčšina výskumníkov nie je zvyknutá komunikovať ústretovým a „netechnickým“ spôsobom so širokou verejnosťou, pretože to nepovažovali ako potrebné. Výsledkom je, že vo všeobecnosti sú vedci v Slovenskej republike takmer neviditeľní, a to aj napriek tomu, že majú medzinárodne uznávané výsledky (napr. tohtoročné nominácie výskumníkov SAV na cenu Descartes Prize). Zároveň vedcom chýbajú dostatočné komunikačné zručnosti a ešte stále nevnímajú akú kľúčovú rolu môžu hrať v dialógu so spoločnosťou – úloha, z ktorej môžu profitovať oni sami.

Projekt reaguje na špecifickú situáciu na Slovensku a bude slúžiť ako katalyzátor komunikácie vedcov so spoločnosťou. Projekt má ambíciu ukázať slovenským výskumníkom, že spoločnosť sa môže veľmi zaujímať o ich prácu a že existujú skupiny ľudí, ktorí radi interagujú s vedcami.

Hlavným cieľom projektu – Noc výskumníkov 2007, ktorý sa uskutoční 28. septembra, je spojiť zainteresované strany, najmä verejnosť a výskumných pracovníkov formou vedecko-popularizačných aktivít, so silným európskym duchom a rozmerom.

Cieľmi podujatia sú:

-zlepšiť imidž vedcov v spoločnosti,
-ukázať príťažlivosť kariéry výskumného pracovníka,
-ukázať existenciu vedy v našom každodennom živote,
-vysvetliť prírodné javy,
-zvýšiť informovanosť o vede a technike,
-ukázať vedcom rastúci záujem o vedu a výskum v spoločnosti,
-vytvoriť z festivalu tradíciu.

Projekt bude realizovaný pomocou nasledujúcich aktivít / podujatí:

-kampaň na zvýšenie povedomia o projekte,
-veľká vedecká show Science Alive!,
-Výstava fotografií,
-súťaž kresieb,
-návšteva univerzít v noci
-autorské čítanie,
-sledovanie nočnej oblohy a prírody

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2007-31.12.2007
Výška dotácie: 53 300 €