Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2008

Festival vedy Európska noc výskumníkov 2008 je projektom, ktorý je založený na interaktívnej prezentácii slovenských vedcov a vedy. Súčasná nálada v spoločnosti podporuje rastúcu potrebu predstaviť výskumných pracovníkov ako ľudí, ktorí vedia vyriešiť súčasné problémy našej spoločnosti.

Cieľom festivalu je predstaviť vedcov ako „hviezdy, o ktorých ešte neviete“, ktoré pracujú na výskume prepojenom na každodenný život. Čiastočným cieľom je predstaviť kariéru vedca mladej generácii ako atraktívnu možnosť. Tohtoročný projekt pokračuje v type aktivít z roku 2007, udržiava kontinuitu s rovnakým názvom a logom projektu ale bude využívať efektívnejšími metódami komunikácie.

Vďaka odborným skúsenostiam členov tímu SOVVA a každého z partnerov konzorcia, menovite z oblasti vedy, verejných politík a médií má festival ambíciu prilákať aj širšiu verejnosť.

V noci 26. septembra 2008 sa budú konať nasledovné aktivity:

-veľká vedecká prehliadka v jednom z najväčších maloobchodných a oddychových stredísk v Bratislave s EÚ stánkom a interaktívnymi experimentmi, prezentáciami a simuláciami,
-koncert vedcov z univerzít a jazzovej skupiny Slovenskej akadémie vied,
-vedecké kaviarne,
-výstava fotografií výskumných pracovníkov
-fotografická súťaž pre stredné a vysoké školy

Jedným z najdôležitejších aspektov tohto projektu je efektívna kampaň na zvýšenie povedomia o projekte, ktorá má zásadný význam pre jeho úspech. Plánujeme využívať moderné a atraktívne komunikačné nástroje, ako sú interaktívne a graficky zaujímavé webové stránky s profilmi výskumných pracovníkov, bannerovú kampaň, ktorá bude umiestnená na webových portáloch s vysokou návštevnosťou.

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2008-31.12.2008
Výška dotácie: 50 000 €