Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2009

Projekt Európska noc výskumníkov je na Slovensku každoročne čoraz obľúbenejšia medzi všetkými zainteresovanými stranami – od politikov, vedúcich predstaviteľov akademických inštitúcií až po výskumníkov a širokú verejnosť.

Stále vidíme priestor na zlepšenie, a preto sme sa rozhodli zmeniť celkovú stratégiu projektu nasledujúcimi spôsobmi:

-Zameranie na vedcov – keďže úroveň informovanosti o aktivitách počas festivalu je už na veľmi dobrej úrovni, môžeme sa zamerať na výskumných pracovníkov ako na obyčajných ľudí (predchádzajúce roky boli odlišné, pretože sme sa sústredili na vedeckú show, aby sme na túto udalosť prilákali viac ľudí)
-Regionalizácia projektových aktivít;
-Inovácie v kampani na zvýšenie povedomia – na základe predchádzajúcich skúseností sa chystáme diverzifikovať aktivity kampane na zvýšenie povedomia, aby sme dosiahli ešte lepší počet ľudí ako v predchádzajúcich rokoch.

Aktivity počas noci budú plne odrážať vyššie uvedenú stratégiu:

-Súťaž plagátov: Predstavte si Noc výskumníkov 2010
-Výstava fotografií výskumných pracovníkov
-Výtvarná súťaž
-Hlavné podujatie – Európska noc výskumníkov na Slovensku 2009: Science is Life
-Vedecké kaviarne
-Lokálne podujatia na univerzitách a vo výskumných ústavoch.

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2009-31.12.2009
Výška dotácie: 55 000 €