Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2010

Tohtoročný festival vedy sa líši od predchádzajúcich rokov v rámci nasledujúcich aspektov:

• ešte viac sa zameriava na „výskumných pracovníkov ako na bežných ľudí“, než na všeobecnú propagáciu vedy;
• regionalizácia podujatí – prvýkrát s dvoma silnými hlavnými podujatiami v Bratislave (hlavné mesto SR predstavujúce 50% vedeckého potenciálu na Slovensku) a v Košiciach (najväčšie mesto vo východnej časti krajiny a zároveň po Bratislave má najviac výskumníkov na Slovensku). Zároveň sa budú konať ďalšie menšie podujatia v rámci Slovenska.
• diverzifikácia kampane na zvýšenie povedomia vrátane využívania inovatívnych prostriedkov ako Facebook a iných nástrojov;
• napriek tomu, že projekt nemá špecifickú cieľovú skupinu, aktivity budú smerovať na mladú generáciu s cieľom pritiahnuť žiakov a študentov na podujatie;
• EÚ dimenzia bude ešte silnejšia, keďže sa plánujú 3 EÚ stánky – 2 v Bratislave a 1 v Košiciach.

Pokiaľ ide o aktivity programu, budú postavené okolo týchto osí:
• Vedecké show, interaktívne experimenty a ukážky vedy
• Vedecké kaviarne a interaktívne workshopy
• Interaktívna výstava o slávnych slovenských vedcoch
• Kresliaca súťaž a kvízy počas podujatia
• Vedecká párty v piatok večer

Projekt ako taký bude mať jednu spoločnú tému – biodiverzita. Rok 2010 bol vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity a štáty sú povzbudené, aby využili tento rok na zvýšenie informovanosti o význame biodiverzity prostredníctvom propagácie akcií na na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2010-31.12.2010
Výška dotácie: 50 000 €