Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2012

Hlavný koncept projektu je založený na veľmi pozitívnych skúsenostiach z predchádzajúcich 5 ročníkov (2007-2011). Táto európska iniciatíva sa na Slovensku každým rokom stáva obľúbenejšou medzi viacerými zainteresovanými stranami a prináša viditeľné zlepšenie.

Z tohto dôvodu neplánujeme meniť základnú koncepciu aktivít, ale ešte viac sa zameriame na ich skvalitnenie a tiež na zábavnú časť programu. Základný koncept projektu je vyjadrený štyrmi vetami:
„Byť výskumníkom je fascinujúce a nekonvenčné, ale výskumní pracovníci sú stále obyčajnými ľuďmi, ktorí žijú s nami.“
„Európe a našej krajine na vedcoch záleží.“
„Európska noc výskumníkov by sa mala stať základným kameňom popularizácie vedy a vedeckej činnosti na Slovensku, s cieľom
zvýšiť uznanie vedcov zo strany spoločnosti.“
„Vedci sú ľudia ako my; majú rodiny, koníčky, problémy, nádeje, vášne, sny a sklamania a tiež sa môžu baviť.“

Hlavným cieľom projektu je:
• zvyšovanie verejného uznania výskumníkov a ich práce prostredníctvom prepojenia výskumníkov a verejnosti, čo umožňuje riešiť existujúce stereotypy o výskumníkoch.

Konkrétne ciele hlavného projektu sú:
•Vytvoriť priestor pre stretnutie výskumníkov s verejnosťou, aby si mohli navzájom porozumieť.
• Šíriť túto myšlienku a zaoberať sa starými stereotypmi týkajúcimi sa výskumných pracovníkov po celej krajine.
• inšpirovať mladých ľudí a budovať záujem o vedu a vedecké povolanie;
•rozvoj komunikačných zručností výskumných pracovníkov prostredníctvom komunikačného tréningu;
• Zdôrazniť rozmer výskumu v EÚ, konkrétne skutočnosť, že EÚ sa zaujíma o výskumných pracovníkov ako aj medzinárodný aspekt výskumu

V rámci projektu budeme organizovať veľké podujatia v týchto mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Žilina.

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2012-31.12.2012
Výška dotácie: 62 000 €