WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2013 - SOVVA

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2013

V roku 2012 sme úspešne realizovali už šiesty ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Počas prvých 5 rokov sme prezentovali vedu v nákupných centrách, kde ľudia mohli vidieť najnovšie výsledky výskumu a úspechy slovenskej vedy. Tvrdá práca a zvyšujúci sa záujem verejnosti o vedu nám ukázal, že slovenská spoločnosť je pripravená na podujatie venované iba vede a jej popularizácií, a preto sme minulý rok premiestnili hlavný večerný program do Starej tržnice v centre Bratislavy.

Tržnica predstavuje atraktívne miesto otvorené len pre zvláštne príležitosti. Vďaka interaktívnym prezentáciám najnovšej vedeckej práce a výsledkom výskumu popredných slovenských vedcov sme v prázdnej tržnici úspešne vytvorili špecifický typ festivalovej atmosféry. Minulý rok bol z pohľadu štatistiky najúspešnejší. Vnímame rastúci záujem verejnosti o vedu a zvýšenie povedomia zo všetkých relevantných zainteresovaných strán v slovenskom vzdelávacom ako aj výskumnom a vývojovom systéme.

Cieľom tohto projektu je rozšíriť podujatie do centra Bratislavy a spraviť z neho celodenný festival vedy pod holým nebom. Hlavný program sa bude konať v Starej tržnici s rôznymi vedeckými inštaláciami a stánkami rozmiestnenými v centre mesta. Ľudia budú mať možnosť stráviť celý deň aj v noci návštevou rôznych stánkov, skúšaním vedeckých aplikácií, počuť o najnovších výsledkov výskumu a rozprávať sa s výskumníkmi. Vďaka týmto rozhovorom s výskumníkmi môžu ľudia objaviť ich „ľudskú tvár“. Počas podujatia a mediálnej kampane sa zameriame na príklady toho, ako zaujímavá a atraktívna je kariéra vedca. Cieľom bude prelomiť mýtus o vedcoch ako o zvláštnych ľuďoch tráviacich všetok čas v laboratóriách a bez akéhokoľvek života.

Poskytovateľ: Európska komisia, FP7
Časový harmonogram projektu: 1.6.2013-31.12.2013
Výška dotácie: 65 000 €