Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2014-2015

Festivalu vedy sa v roku 2013 zúčastnilo viac ako 1 000 vedcov a takmer 177 000 návštevníkov. Aby sme pokračovali v tomto úspešnom trende, pripravili sme nový koncept pre najbližšie dva ročníky tohto projektu, s nasledujúcimi hlavnými myšlienkami: Veda je dobrodružstvo a Zaži vedu. Cieľom je vyzvať ľudí, aby objavovali krásu vedy a zvýšiť záujem mladej generácie o vedu.

Festival predstaví najzaujímavejšie výskumné poznatky na Slovensku popredných slovenských univerzít, výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied, ako aj predstaviteľov inovatívnych spoločností podporujúcich výskumné a vývojové aktivity. Vedecké show sa budú konať v nákupných strediskách, ale nebude chýbať množstvo sprievodných podujatí v múzeách a observatóriách, diskusie, prednášky či súťaže.

Široké spektrum aktivít bude pokrývať celé územie krajiny (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Tatranská Lomnica). Všetky miesta konania festivalu v piatich mestách ponúknu návštevníkom príležitosť stráviť deň a noc návštevou zaujímavých prezentácií a prednášok, testovaním vedeckých aplikácií, rozhovormi s výskumníkmi o najnovších výsledkoch výskumu. Vďaka priamej diskusii s výskumníkmi môžu ľudia objaviť ich „ľudskú tvár“.

V rámci mediálnej kampane ako aj podujatia samého sa snažíme zvýšiť povedomie a poukazovať na príklady toho, aká zaujímavá a dôležitá je práca výskumníka. Vďaka tomu sme presvedčení, že projekt Európska noc výskumníkov 2014 – 2015 nám pomôže vyrovnať sa so stále existujúcimi stereotypmi o výskumných pracovníkoch a vede a povzbudzovať mladých ľudí k vedeckej kariére. Aby sme posilnili dopad projektu, miesta konania festivalu budú prepojené prostredníctvo priameho prenosu.

Poskytovateľ: Európska komisia, H2020
Časový harmonogram projektu: 1.5.2014-31.12.2015
Výška dotácie: 150 000 €