WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2020 - SOVVA

Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2020

Európska noc výskumníkov (ENV) je najväčším festivalom vedy na Slovensku implementovaným od roku 2007. Uskutočňuje sa v siedmich regiónoch po celom Slovensku a prináša tak vedu a inovácie aj mimo laboratórií a univerzít.  Kľúčovým prvkom úspechu projektu je úzka komunikácia a spolupráca s komunitou vedcov, akademikov a inovátorov. Festivalový program zhŕňa široké spektrum vedeckých disciplín a ponúka tak rozmanitý program pre rôzne vekové kategórie.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o výskume a inováciách na Slovensku. Zámerom projektu je tiež poukázať na význam práce výskumných pracovníkov a dosiahnuť tak zvýšený záujem  verejnosti a najmä povzbudiť mladých ľudí, aby sa pustili do výskumnej kariéry. Kreatívne aktivity a priama komunikácia s výskumníkmi nielen z akademickej obce, ale aj z inovatívnych spoločností pomáhajú zvyšovať účasť žiakov a študentov na podujatí a stimulovať ich k záujmu o štúdium STEM odborov.

Mottom roka 2020 je „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu.  

Program ENV poskytne opäť mnoho aktivít počas celého dňa  a prepojí vedeckú komunitu so širokou verejnosť, žiakmi a študentmi.

Poskytovateľ: Európska komisia, H2020, Marie Sklodowska-Curie Actions, grantová zmluva č. 954862
Časový harmonogram projektu: 1.5.2020-31.1.2021
Výška dotácie: 224 950 €