Európska komisia – Európska noc výskumníkov 2021

Európska noc výskumníkov (ENV) je najväčším festivalom vedy na Slovensku implementovaným od roku 2007. Uskutočňuje sa na celom Slovensku a prináša tak vedu a inovácie aj mimo laboratórií a univerzít.  Kľúčovým prvkom úspechu projektu je úzka komunikácia a spolupráca s komunitou vedcov, akademikov a inovátorov. Festivalový program zhŕňa široké spektrum vedeckých disciplín a ponúka tak rozmanitý program pre rôzne vekové kategórie.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o výskume a inováciách na Slovensku. Zámerom projektu je tiež poukázať na význam práce výskumných pracovníkov a dosiahnuť tak zvýšený záujem  verejnosti a najmä povzbudiť mladých ľudí, aby sa pustili do výskumnej kariéry. Kreatívne aktivity a priama komunikácia s výskumníkmi nielen z akademickej obce, ale aj z inovatívnych spoločností pomáhajú zvyšovať účasť žiakov a študentov na podujatí a stimulovať ich k záujmu o štúdium STEM odborov.

Mottom roka 2020 bude „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorým chceme návštevníkov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok vo festivalových miestach chceme návštevníkom ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bude reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej budeme distribuovať sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, chceme toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.  

15. ročník ENV poskytne opäť mnoho aktivít počas celého dňa  a prepojí vedeckú komunitu so širokou verejnosť, žiakmi a študentmi.

Flag2

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie grantová zmluva číslo 101036038.

Poskytovateľ: Európska komisia, H2020, Marie Sklodowska-Curie Actions, grantová zmluva č. 101036038.
Časový harmonogram projektu: 1.6.2021-31.12.2021
Výška dotácie: 224 950 €