Férová nadácia O2 – Európska noc výskumníkov 2018

Pre rok 2018 pripravujeme už 12. ročník festivalu na Slovensku, ktorý sa uskutoční posledný septembrový piatok, t.j. 28. septembra 2018 v 5 mestách: Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad. Vedci prezentujú svoj výskum a inovácie interaktívnou formou: vedecké stánky, diskusie, prednášky a workshopy.   

Ročník 2018 sa bude na Slovensku niesť v zmysle motta „Vedci v nás“. Takmer každý z nás aspoň raz v živote zažil aké je to byť vedcom. Či sme už fascinovane skúmali a sledovali rastliny a zvieratá na výletoch v prírode, snažili sa vypočítať rýchlosť blížiaceho sa auta, skúšali programovať alebo len tak pozorovali hviezdy. Výskum a inovácie sú súčasťou nášho života už od detstva: deti sa pýtajú rodičov mnoho otázok, sú fascinované zvieratami a rastlinami, a doma tvoria nové svety z Lega (či Merkúru). Mnohokrát sa však stane, že časom táto zvedavosť, chuť skúmať, hľadať a pýtať sa z detí skoro celkom vyprchá.   

Vedci, ktorí sa podujatia každoročne zúčastňujú majú jedno spoločné – chuť skúmať v sebe neustále pestujú. Sú súčasťou skupiny tých, ktorí v sebe objavili výskumníkov a inovátorov. Svojou kreativitou a hľadaním ovplyvňujú nielen seba, ale aj spoločnosť, či v niektorých prípadoch dokonca celý svet. Každý deň využívame výsledky práce jednotlivcov, čo sledovali oblohu a vytvárali fyzikálne zákony, krotiteľov elektriny, pionierov chémie pracujúcich s výbušným či rádioaktívnym materiálom, tvorcov a riešiteľov šifier, či tých, čo spoznali potenciál bezdrôtovej komunikácie a vyvinuli (čoraz ľahšie a menšie) mobilné telefóny.  Táto kreativita a hľadanie sa rozširuje aj mimo hranice vedy. Čím ďalej, tým viac prestáva veda byť výhradnou oblasťou odborníkov a k riešeniu aktuálnych výziev môže prispieť takmer každý (citizen science). V roku 2018 chceme chuť skúmať a zvedavosť v nás podporiť, a preto sa zameriame na to, že sa všetci môžeme stať výskumníkmi a každý z nás môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku. Veríme, že vzory majú na nás veľký vplyv, a to nie len medzi hokejistami či cyklistami, ale aj v oblasti školstva. Kde by sme boli bez inšpiratívnych učiteľov, ktorí nás nadchli či nasmerovali správnym smerom? Festival ponúka deťom a mladým ľuďom, ale aj nám viac ako 1400 takýchto vzorov. 

Poskytovateľ: Férová nadácia O2
Časový harmonogram projektu:
6.9.2018-31.12.2018
Výška dotácie:
10 000 €