L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program 2021

Súťaž L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je realizovaný každoročne v spolupráci so spoločnosťou L´Oréal CZ/SK, UNESCO a Slovenskou akadémiou vied. Cieľom je podporiť vedkyne v STEM odboroch a oceniť ich prácu a celkový prínos pre vedeckú komunitu. Víťazky v dvoch kategóriách získavajú finančnú výhru na podporu svojej vedeckej činnosti a možnosť zviditeľniť svoju prácu a jej výsledky.  

O projekte L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Pôvodný program „L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň.  Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Viac informácií o projekte Pre ženy vo vede nájdete na tomto odkaze.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa v roku 2021 už po piatykrát koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). 

Pre viac informácií navštívte www.loreal.sk.