WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

MŠVVaŠ SR – Zabezpečenie technického, organizačného a administratívneho fungovania PŠ7RP a príprava na podporu účasti v programe Horizont 2020 - SOVVA

MŠVVaŠ SR – Zabezpečenie technického, organizačného a administratívneho fungovania PŠ7RP a príprava na podporu účasti v programe Horizont 2020

Na základe zmluvy s Ministerstvom školstva z dňa 28.11.2011 sa SOVVA stala koordinátorom podporných štruktúr 7. rámcového programu (PŠ7RP) na Slovensku. V rámci toho sme sa zameriavali predovšetkým na:

  • Koordináciu, zabezpečenie a kontrolu činnosti PŠ7RP;
  • Komunikáciu s EK o zabezpečení činnosti národných koordinátorov, národných kontaktných bodov a delegátov;
  • Zabezpečenie pracovných ciest pre PŠ7RP;
  • Organizáciu rokovaní a stretnutí PŠ7RP, MŠVVaŠ SR;
  • Prípravu správ o úspešnosti a účasti SR v 7RP;
  • Návrh a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky;
  • Udržiavanie databázy slovenských subjektov v 7RP;
  • Prípravu materiálov a stratégií v oblasti rámcových programov pre MŠVVaŠ SR;
  • Publikačné, propagačné a mediálne aktivity

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Časový harmonogram projektu: 28.11.2011-31.12.2014
Výška dotácie: 920 010 €