Nadácia O2 – Európska noc výskumníkov 2021

Európska noc výskumníkov (European Researchers’ Night, ENV) je celoeurópskou iniciatívou, ktorá sa už viac ako 16 rokov uskutočňuje s podporou Európskej komisie. V roku 2020 sa ENV uskutočnila celkovo v 29 krajinách, pričom v jeden deň boli do aktivít boli zapojené desiatky tisíc vedcov a divákov. Na Slovensku tento rok zrealizujeme už 15. ročník festivalu vedy v online forme v kombinácii s aktivitami na školách. ENV približuje vedcov a inovátorov ako aj ich prácu a úspechy širokej verejnosti každoročne v posledný septembrový piatok. Prostredníctvom interaktívnych formátov a bohatého programu sú inovácie a vedecká práca sprostredkované divákom na celom Slovensku. Online verzia ENV v roku 2020 priniesla vedu a inovácie k divákom do všetkých regiónov a do škôl.  

Súčasťou festivalu vedy je každoročne aj niekoľkotýždňová mediálna kampaň propagujúca nielen samotné podujatie, ale aj popularizujúca vedu a inovácie na Slovensku s dosahom na takmer 2 milióny ľudí. 

Tohtoročný program ENV sa bude skladať z 5 hlavných pilierov – 1. online štúdio 2. Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca 3. Vedecký kuriér 4. Súťaže 5. Sprievodné aktivity a podujatia. 

ENV prináša priestor pre mladých ľudí a študentov na priamu interakciu s vedcami. Online štúdio prinesie celodenný 12-hodinový live stream s vedeckým programom pre všetky vekové kategórie. Formát Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca sprostredkuje návštevy výskumníkov na školách, ktoré absolvovali, kde pripravia prezentáciu pre žiakov a študentov, aby ich motivovali pre vedeckú kariéru. Vedecký kuriér už po druhý raz prinesie zadarmo vedecké sety s pokusmi do škôl po celom Slovensku, čím pritiahne aj záujem škôl a žiakov, ktorí by sa inak na festival vedy nevedeli dostať. Žiaci a študenti budú môcť vidieť vedecké pokusy z rôznych oblastí, ktoré sa bežne na školách nerobia, prípadne sa do nich zapojiť. Takto si prostredníctvom priameho a zážitkového vzdelávania vyskúšajú aplikáciu teoretických poznatkov a učiva v praxi. Ukážka toho, čomu sa veda venuje a aký to má výsledok a dopad na naše životy, vedie študentov k tomu, aby si dané témy viac uvedomili a viac sa o ne zaujímali. Festival vedy poskytuje priestor pre školy ako zážitkovou formou doplniť klasické vzdelávanie v rámci učebných osnov. Popoludňajší program zároveň umožňuje trávenie voľného času mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti populárno-náučnými aktivitami. Tradičnou súčasťou ENV budú aj súťaže pre žiakov, ale aj verejnosť a sprievodné aktivity, akými sú vedecké kaviarne a cukrárne.  

Poskytovateľ: Nadácia O2
Časový harmonogram projektu: 1.9.2021- 31.12.2021
Výška dotácie: 5 000 €