Nadácia Orange – Európska noc výskumníkov 2012

Noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou. Keď sa podujatie uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005, zapojilo sa do tejto iniciatívy len 15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to už bolo 33 štátov a viac ako 750-tisíc účastníkov.

Každoročne sa posledný septembrový piatok konajú v rámci celej Európy podujatia, ktorých cieľom je zmenšovať bariéru medzi vedeckou komunitou a širokou verejnosťou. Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“.

Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája už po šiesty krát. 28. septembra 2012 budeme na Slovensku projekt realizovať na týchto miestach:

Bratislava – centrum mesta, Avion Shopping Park, Prírodovedné múzeum SNM, Detské múzeum;
Žilina – nákupné centrum (v rokovaní);
Banská Bystrica – Europa Shopping Center, hvezdáreň;
Košice – nákupné centrum Optima, CVČ Domino;
Tatranská Lomnica – hvezdáreň SAV,
Niektorá z rómskych osád na Slovensku – špeciálna aktivita.

V rámci všetkých podujatí dochádza k intenzívnej interakcii medzi stovkami vedcov zo všetkých najkvalitnejších vedeckých inštitúcií Slovenska (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita … ) a rôznymi cieľovými skupinami účastníkov podujatia.

Účastníci podujatia sa na v daný deň stanú súčasťou života vedy v jej rôznych podobách. Aj keď na prvý pohľad ide o tému, ktorá je striktne vymedzená vedou a vedcami, opak je pravdou. Koncepcia projektu je postavená tak, že v skutočnosti je o projekt vzdelávací, so silným dôrazom na základné a stredné školy (učiteľov a žiakov) a v neposlednom rade projekt podporujúci oblasť regionálneho rozvoja.

Projekt má aj silnú kultúrnu a umeleckú dimenziu a po prvýkrát v roku 2012 v časti, ktorá bude realizované v centre mesta Bratislava bude prezentovať prepájanie vedy na jednej strane a umenia a kultúry na strane druhej.

Poskytovateľ: Nadácia Orange
Časový harmonogram projektu: 1.6.2012-31.12.2012
Výška dotácie: 8 000 €