SciPol:SK

Hlavným cieľom projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“ je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska. V rámci projektu sa realizujú i) analýzy verejných a inovačných politík a vyhodnotenia ich efektov; ii) dátová analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno-inovačného ekosystému; iii) prípadové štúdie z výskumno-inovačného ekosystému; iv) dotazníkový prieskum a štatistické modelovanie pracovných hypotéz. Výsledkom projektu budú odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík. Výstupy budú zároveň slúžiť pri prípravu národných a regionálnych politík, ale aj ako odporúčania pre európske politiky. 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR, OP EVS
Prijímateľ: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Miesto realizácie: Banskobystrický  kraj, Žilinský  kraj,  Košický  kraj, Prešovský  kraj,  Nitriansky  kraj, Trenčiansky  kraj, Trnavský kraj
Časový harmonogram projektu: 1.5.2019-30.11.2021
Výška dotácie: 371 775,16 €