Slovensko po Covid-19. Ako pandémia zmení naše životy?

Projekt „Slovensko po Covid-19. Ako pandémia zmení naše životy?“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.  

SOVVA v spolupráci so Žijem vedu začala od 1. novembra 2021 riešiť projekt „Slovensko po Covid-19. Ako pandémia zmení naše životy?“. Cieľom projektu je zrealizovať participatívny proces prípravy verejných politík v kľúčových oblastiach ako odozvu na pandémiu Covid-19, a to zapojením ľudí, ktorí majú znalosti a skúsenosti – výskumníkov, výskumníčok, inovátorov a inovátoriek.  

V rámci projektu sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými expertmi z rôznych oblastí vedných a technologických oblastí a budeme zisťovať ich názory ako pandémia zmení naše životy, ekonomiku a spoločnosť v najbližších rokoch. Každý z týchto rozhovorov budeme zároveň publikovať, či už vo forme podcastu alebo článku. Následne budeme zisťovať názory širokej vedeckej a inovačnej komunity prostredníctvom dotazníkového prieskumu.  

Zapojením výskumníkov a inovátorov z rôznych oblastí identifikujeme hlavné výzvy, zmeny ktoré budú ovplyvňovať postpandemický vývoj v spoločnosti, ekonomike a v každodennom živote. Na základe nich budú formulované odporúčania pre reformy a politiky v daných oblastiach. Výsledkom projektu by mala byť analýza ďalšieho vývoja a adaptácie spoločnosti na dopady pandémie. 

Poskytovateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Časový harmonogram projektu: 1.11.2021 – 31.5.2023 
Výška dotácie: 109 433,34 €