Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI

Projekt „Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“ sa zameriava na zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce, v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, prostredníctvom zvýšenia účasti na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom projektu je poskytnúť tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti. 

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, OP ĽZ
Časový harmonogram projektu: 1.11.2018-21.12.2021
Výška dotácie: 181 825,18 €