WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI - SOVVA

Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI

Projekt „Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“ sa zameriava na zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce, v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, prostredníctvom zvýšenia účasti na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom projektu je poskytnúť tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti. 

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, OP ĽZ
Časový harmonogram projektu: 01. 11. 2018 – 30. 06. 2022
Výška dotácie: 181 825,18 €

ITMS: 312011M270

Vzdelávací program 2 verzia 2: Veda a médiá/ Ako popularizovať svoj výskum?

Veda a médiá 21.3.2022 – 22.3.2022 (9:00 – 12:00) / online zdarma

Registrácia otvorená do 18.3.2022!

Vzdelávací program 1: Veda a projekty/ Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

Veda a projekty 28.2.2022 – 2.3.2022 BLOK 1 (9:00 – 12:30) / online zdarma

Veda a projekty 28.2.2022 – 2.3.2022 BLOK 2 (13:00 – 16:45) / online zdarma

registrácia uzatvorená

Nitra, Trnava, Trenčín 11.10.2021 – 13.10.2021/ online zdarma

registrácia uzatvorená

Banská Bystrica 21. 6. 2021 – 23. 6. 2021/ online a zdarma

registrácia uzatvorená

Žilina 21. 6. 2021 – 23. 6. 2021/ online a zdarma

registrácia uzatvorená

Košice 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 BLOK 1/ online a zdarma

Košice 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 BLOK 2/ online a zdarma

registrácia uzatvorená

Vzdelávací program 2: Veda a médiá/ Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?

Kapacita vzdelávacieho programu je max 15 účastníkov na 1 kurz. V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo pre výber účastníkov vzhľadom na rovnomerné zastúpenie výskumných inštitúcií v rámci oslovených regiónov.

Vzhľadom na prezenčnú formu vzdelávania organizátor, v súvislosti s dodržaním opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, požaduje pred účasťou na podujatí preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19, avšak v tomto prípade dopĺňame požiadavku na antigénový test. Platnosť negatívnych výsledkov testov sa stanovuje na 48 hodín pred začiatkom podujatia. (Podmienky účasti budú aktualizované podľa stavu opatrení.)

Žilina 6. 9. 2021- 7. 9. 2021/ prezenčne a zdarma

Miesto realizácie: Žilinská univerzita v Žiline

registrácia uzatvorená

Banská Bystrica 9. 9. 2021 – 10. 9. 2021/ prezenčne a zdarma

Miesto realizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

registrácia uzatvorená

Košice 6. 10. 2021 – 7. 10. 2021/ prezenčne a zdarma

Miesto realizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

registrácia uzatvorená