Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI

Projekt „Strategický kariérny rozvoj pre profesionálov v RDI“ sa zameriava na zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce, v menej rozvinutých regiónoch Slovenska, prostredníctvom zvýšenia účasti na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom projektu je poskytnúť tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti. 

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, OP ĽZ
Časový harmonogram projektu: 1.11.2018-21.12.2021
Výška dotácie: 181 825,18 €

ITMS: 312011M270

Vzdelávací program 1: Veda a projekty/ Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

Banská Bystrica 21.6.2021 – 23.6.2021/ online a zdarma

Žilina 21.6.2021 – 23.6.2021/ online a zdarma

Košice 28.6.2021 – 30.6.2021 BLOK 1/ online a zdarma

Košice 28.6.2021 – 30.6.2021 BLOK 2/ online a zdarma

Vzdelávací program 2: Veda a médiá/ Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?

Na príprave vzdelávacieho programu 2 pracujeme, plánovaná realizácia v termíne 09/2021.