Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem

Projekt “Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem” je zameraný na rozvoj inovatívneho podnikania v Albánsku prostredníctvom akceleračného programu Uplift Albania. Akcelerátor Uplift Albania je intenzívny mentoringový program podporujúci startupy a začínajúcich podnikateľov. Prostredníctvom konzultácií,  workshopov, tréningov a ďalších aktivít zameraných na rozvoj podnikateľského nápadu prispieva k transferu skúseností a know-how ako aj k rozvoju inovačného ekosystému v Albánsku.  

Poskytovateľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Časový harmonogram projektu: 3.9.2019-28.02.2021
Výška dotácie: 95 285 €