7. rámcový program na Slovensku 2013. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

Kancelária podporných štruktúr 7.RP uskutočnila tri dotazníkové prieskumy medzi slovenskými vedcami a inovátormi, ktoré boli zamerané na ohodnotenie služieb, ktoré národné kontaktné body a národní delegáti poskytujú. Prvý prieskum sa uskutočnil v apríli roku 2012 (206 respondentov), druhý v januári 2013 (139 respondentov) a posledný v januári roku 2014 (209 respondentov).

Otázky v dotazníkoch v rokoch 2013 a 2014 boli prakticky totožné a niektoré sa kryli aj s otázkami z roku 2012. Je tak možné zhodnotiť vývoj názorov prakticky za tri roky. Umožňuje to tiež získať lepší prehľad o vývoji názorov, a dáva to možnosť zhodnotiť uskutočnený pokrok. Cieľom dotazníkov, okrem zhodnotenia služieb, bolo tiež poskytnúť vedcom a inovátorom príležitosť na vyjadrenie názoru na možnosti zlepšenia stavu.