WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Globálne štatistiky a odporúčania pre 7RP - SOVVA

Globálne štatistiky a odporúčania pre 7RP

Momentálne sme v polčase implementácie 7RP. Agregované čísla za roky 2007-2010 hovoria, že bolo zrealizovaných 245 výziev na predkladanie projektov. V rámci týchto výziev bolo predložených viac, ako 77 000 projektových návrhov. Z týchto návrhov bolo hodnotených 59 tisíc. projektov s cca. 312 000 účastníkmi ako kvalitné, ktoré získali minimálny potrebný počet bodov na to, aby Európska komisia uvažovala o ich spolufinancovaní. Z 59 tisíc projektov bolo na financovanie vybraných 11 601 projektov s celkovým počtom účastníkov 62 678.