WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR - SOVVA

Komplexná analýza stavu výskumu a inovácií v SR

V období rokov 2019-2021 sme realizovali celkovo 16 analýz slovenského výskumného a inovačného ekosystému. V nich sme sa snažili pokryť všetky oblasti, ktoré majú na tento ekosystém vplyv a dopad na to ako v súčasnosti funguje. Išlo o komplexné analýzy, ktoré popisovali súčasní stav sektoru a zároveň poskytovali návrhy na jeho zlepšenie. Táto záverečná analýza prináša kompiláciu realizovaných analýz s cieľom priniesť všetky relevantné výsledky na jednom mieste. Relevantné časti sme aktualizovali k novembru 2021. Samotné závery a odporúčania budú súčasťou samostatného dokumentu.

Celú analýzu si môžte prečítať tu.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png