Newsletter SCOPE I 2012

Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

Myšlienka písať newsletter tu bola dávnejšie. Veci sa však dali do pohybu až v súvislosti s návštevou Christosa Tokamaisa, ktorého sa na Slovensko podarilo pozvať národnému delegátovi pre tému Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie – Petrovi Lobotkovi.

SCOPE, ako sme ho nazvali, vám bude ponúkať informácie z oblasti rámcových programov Európskej komisie pre vedu a výskum, obraz o tom, ako si Slovensko v tejto prvej lige počína, kde narážame na problémy, ale aj dobré správy o tom, kde sa nám darí.