Newsletter SCOPE I 2014

Bezpečnosť a Životné prostredie

S príchodom leta sa vám do rúk dostáva prvé tohtoročné vydanie eNewsletter SCOPE, ktoré je venované tematickým oblastiam Bezpečnosť a Životné prostredie (vrátane zmeny klímy). Práve tematická oblasť Bezpečnosť predstavuje jednu z najúspešnejších oblastí, ktorej sa zúčastňujú slovenskí výskumníci. Bližšie sme sa zamerali na štatistiku našej účasti v nej. Pozreli sme sa na hrozby spojené s terorizmom v ekonomických a politických súvislostiach spolu s odporúčaniami pre Slovensko. A priblížime vám aktivity JRC v oblasti bezpečnosti kyberpriestoru, priekupníctva s nukleárnym materiálom a krízového manažmentu.

V ďalšej časti venovanej životnému prostrediu prinášame odporúčania k príprave úspešného projektu a dva rozhovory: s RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD., riaditeľkou Ústavu krajinnej ekológie SAV a prof. Hanesom Flühlerom z ETH Zürich. Dozvieme sa, aké sú prínosy účasti a hlavné faktory úspešnosti organizácie v projektoch 7. RP a čo by mali slovenskí vedci podniknúť pre zvyšovanie svojej kvalifikácie.

V pravidelných rubrikách sa v tomto čísle venujeme vedúcemu postaveniu priemyslu v programe H2020 a Iniciatíve pre inovatívne liečivá. Samozrejmosťou zostáva aj rubrika venovaná financiám, tentokrát zameraná na otázky subdodávok.