Newsletter SCOPE II 2013

Tentoraz sa SCOPE nezameriava na jednu tému, ale zachytáva, čo nám čas priniesol v letnej pestrosti. Venujeme sa Spoločným technologickým iniciatívam – JTI. Do tohto čísla nám prispel článkom kolega Ondřej Daniel z Technologického centra Akademie věd Českej republiky. JTI sa budeme zaoberať aj v ďalšom príspevku o Clean Sky a téma sa objaví aj v budúcom čísle.

Máme pre vás okrem pravidelných rubrík (vrátane obľúbených, stále rovnako deprimujúcich grafov o úspešnosti) hneď niekoľko aktualít:

  • Nedávno sme v Bratislave prvý raz privítali najvyšších predstaviteľov Európskej rady pre výskum.
  • Na informačnom dni FET Flagships ste sa stretli s riaditeľmi najväčších, najdlhších a najdrahších európskychprojektov „Graphene“ a „Human Brain“. Poradili vám, ako sa do týchto projektov zapojiť.
  • Ak ste nestihli informačné dni k výzvam Marie Curie, pomôžeme, čítajte SCOPE. A pozor, deadliny sa blížia. Podobne, ako sa s každou hodinou, každou minútou približuje nástup Horizontu 2020.