WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Newsletter SCOPE II 2014 - SOVVA

Newsletter SCOPE II 2014

V druhom tohtoročnom vydaní eNewsletteru SCOPE sme pre vás pripravili zhrnutie výstupov zo seminára venovaného implementácii projektov 7. RP, ktorý sa uskutočnil v máji 2014.

V jednotlivých príspevkoch sme sa v súlade s programom seminára venovali prezentácii skúseností s koordináciou výskumného projektu – podávaniu správ do Európskej komisie (EK), priebehu „project review“ z pohľadu koordinátora projektu, pozreli sme sa bližšie na požiadavky EK a zhrnuli odporúčania pre druhostupňové audity. Tiež sme sa formou rozhovoru pokúsili priblížiť, čo je dôležité pri implementácii projektu a „project review“, a to očami bývalého zamestnanca EK, ktorý projekty 7. RP v EK implementoval.

Druhá časť SCOPU je venovaná ďalším inšpirujúcim rozhovorom s koordinátormi dvoch významných projektov, ktoré získali slovenské výskumné tímy.