Newsletter SCOPE III 2014

V treťom tohtoročnom a celkovo poslednom vydaní e-newletteru SCOPE sme pre vás pripravili pohľad na slovenskú vedu za obdobie rokov 2007 až 2013, štatistiku účasti Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe z pohľadu podaných projektových návrhov ako aj získaných projektov. Na základe vstupov získaných od členov Podporných štruktúr 7. RP sme tiež spracovali odporúčania pre zvýšenie účasti slovenských vedeckých tímov v Horizonte 2020.