Slovenské úspechy v 7RP pod jednou strechou

Predstavujeme vám prvú verziu publikácie, ktorú vytvorila SOVVA, hostiteľská inštitúcia pre NCP v 7. rámcovom programe na roky 2014 – 2020.

Na jednej strane táto publikácia dopĺňa nadchádzajúcu analýzu účasti Slovenska na 7. RP a na druhej strane spĺňa požiadavku slovenskej vlády na zvýšenie zapojenia sa slovenských inštitúcií do programu EÚ Výskum a inovácie – Horizont 2020.

Naším hlavným cieľom je poskytnúť všeobecné aj podrobnejšie informácie o zapojení sa slovenských účastníkov do 7. RP, a to dvomi spôsobmi:

  • Po prvé, sumarizáciou dostupných údajov z eCorda, Cordis, webové stránky projektu alebo oficiálne webové stránky ES.
  • Po druhé, ktorý považujeme za oveľa zaujímavejší, pozvaním slovenských účastníkov samotných, aby prispeli podrobnejšími informáciami o úlohách a rolách, ktoré plnili na príslušných projektoch.

Celú analýzu si môžete prečítať v anglickom jazyku.