Slovensko v 7RP

SOVVA pripravila analýzu o účasti slovenských inštitúcií v 7. rámcovom programe. Analýza je vypracovaná v anglickom jazyku.