WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Slovensko v európskom výskumnom priestore II. – Analýza účasti SR v programe Horizont 2020 - SOVVA

Slovensko v európskom výskumnom priestore II. – Analýza účasti SR v programe Horizont 2020

Horizont 2020 pomohol rozvíjať excelentnú vedu a inovácie v rôznych častiach sveta, ale najmä v členských krajinách EÚ. Urýchlil proces modernizácie a inteligentného rozvoja a umožnil tak rýchlejšiu implementáciu a dodanie produktov  výskumu a inovácií konečným spotrebiteľom.  

V rámci EÚ bolo v čistých počtoch vidieť jasnú kompetitívnu prevahu západných technologicky vyspelejších krajín, ktorým sa z krajín mimo EÚ približovali iba podobne rozvité krajiny, ako je Švajčiarsko, Izrael či Nórsko. Pri kvalitatívnom porovnávaní cez rôzne charakteristiky prekvapivo získaval často prvenstvo Cyprus, ktorý na svoj malý počet výskumníkov, obyvateľov a HDP bol nadmieru aktívny v žiadostiach a úspešný v získavaní participácií. Práve pri podobných prepočtoch sa častokrát veľké európske krajiny, ako je Nemecko či Francúzsko, ocitli na posledných priečkach. Keďže ich žiadosti boli najviac prijímané, je jasné, že tieto slabé umiestnenia sú len znakom toho, že tieto krajiny nemajú tendenciu byť pri financovaní vedy a výskumu naplno závislé od príspevkov Európskej komisie.  

Slovenská aktivita v Horizonte 2020 bola celoplošne podpriemerná. Počty podaných žiadostí aj získaných participácií v prepočtoch na počet obyvateľov, počet výskumníkov, výšku HDP či HDP vo vede a výskume ukázali, že Slovensko vo väčšine prípadov nedokázalo dosiahnuť priemer EÚ28 a pri porovnávaní s inými krajinami takmer vždy končí na posledných priečkach. Zároveň, pri analýze jednotlivých regiónov sa ukázalo, že ťahačom Slovenska v Horizonte je najmä Bratislavský kraj, pričom ostatné regióny vyvinuli omnoho nižšiu aktivitu. 

Účelom našej analýzy bolo porovnať účasť krajín v Horizonte 2020 a zistiť úspešnosť, rozsah a dopad tohto programu na ich výskum a inovácie. Okrem toho bolo našim cieľom aj podať detailný rozbor slovenskej účasti a úspešnosti v tomto programe a porovnať tieto dáta s európskym štandardom.  

Porovnanie účasti Slovenska s ostatnými členskými krajinami EÚ a asociovanými krajinami pomocou kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy nám malo umožniť zodpovedať aj na aktuálne otázky účasti v programe Horizont Európa, ktorými sú:  

  • Disponuje SR ekonomickým potenciálom, ktorý umožňuje úspešnú participáciu v rámcových programoch? 
  • Disponuje slovenská veda ľudskými zdrojmi, ktoré umožňujú úspešnú participáciu v rámcových programoch? 
  • Majú slovenskí vedci vytvorené také podmienky, ktoré by umožňovali úspešnú participáciu v Horizonte 2020? 
  • Aké sú hlavné faktory a bariéry ovplyvňujúce úspešnosť SR v Horizonte 2020? 

Odpovede na tieto otázky a celú analýzu si môžete prečítať tu.  

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png