WordPress database error: [Table 'bzcpgro8fqfy.wp_ctf_feeds' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM wp_ctf_feeds

Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem - SOVVA

Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem

SOVVA ukončila projekt „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP/2019/50).

Výstupy projektu si môžete prečítať v našej analýze.

Internacionalizácia a export inovatívnych firiem sú dôležitými faktormi pre ich rýchly rast. Vďaka exportu môžu firmy dosiahnuť omnoho väčší trh mimo Slovenska, kde je oveľa vyšší dopyt, väčší trh, a teda vyššia šanca na úspech. Takisto môžu firmy získať prístup k rizikovému kapitálu, ktorého je momentálne na Slovensku nedostatok, čo limituje ich rast na našom trhu.

Slovensko má veľký potenciál pre rozvoj rýchlo rastúcich inovatívnych firiem (z ang. High-growth firms) v digitálnom sektore najmä vďaka relatívne veľkému počtu študentov v oblasti vedy a techniky a zázemiu úspešných IT firiem s globálnym úspechom. Momentálne sa rýchlo rastúce firmy vyskytujú najmä v digitálnom sektore, keďže v roku 2018 bolo z top 20 najrýchlejšie rastúcich firiem v Európe až 11 so zameraním na digitálne technológie a služby (analýza dát, internetový predaj, e-government, atď.) Ak by sa Slovensku podarilo zachytiť vlnu digitalizácie v Európe a vo svete, do roku 2025 by inovatívne firmy so svojimi technológiami a ziskom priniesli Slovensku dodatočne 16 miliárd eur v HDP.

Preto je cieľom tejto analýzy podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Zároveň analýza prináša prehľad názorov a odporúčaní európskych inštitúcií a OECD na výskum a inovácie na Slovensku.

Analýza má štyri časti:

  • V prvej sme sa zamerali na analýzu hodnotení výskumu a inovácií na Slovensku z pohľadu orgánov EÚ.
  • V druhej časti sa sústredíme na aktuálnu situáciu v oblasti internacionalizácie inovatívnych firiem na Slovensku.
  • Tretia časť obsahuje analýzu osvedčených postupov a trendov zo zahraničia.
  • Štvrtá časť obsahuje závery a „SWOT analýzu“.