Účasť Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore

Analýza „Účasť Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore – aktuálny stav a návrhy opatrení na zlepšenie“ sa zameriava najmä na zhodnotenie našej participácie v rámcových programoch EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. V rámci samotnej analýzy sa autori sústredili na zhodnotenie slovenskej participácie vo výzvach, ako aj v samotných projektoch, a v 7. rámcovom programe. Analýzu si môžete pozrieť tu: