V teórii a v praxi – Analýza výskumných a inovačných politík v SR 2004 – 2020

V súčasnosti sa na Slovensku pracuje na príprave niekoľkých strategických dokumentov, ktoré by mali určovať priority a smerovanie výskumnej a inovačnej politiky na najbližších pár rokov. Môžeme spomenúť nedávno zverejnený dokument Moderné a úspešné Slovensko z dielne Ministerstva financií SR, ktorý sa dotýka tejto témy, ale tak isto aj rozpracovanie programového vyhlásenia vlády na Ministerstve školstva a príprava aktualizácie RIS3 na programové obdobie 2021 – 2027.  V našej analýze sme sa zamerali na predchodcov týchto dokumentov. Naším hlavným cieľom bolo ukázať, kam sa Slovensko od vtedy posunulo, a to prostredníctvom analýzy implementácie jednotlivých strategických dokumentov, ktoré boli schválené od nášho vstupu do EÚ v roku 2004.

O tom, že výskum a inovácie musia byť v centre záujmu každej krajiny, ktorá má ambície stať sa znalostnou spoločnosťou, sa písalo už v Národnej lisabonskej stratégii z roku 2005. Od vtedy prešlo 15 rokov, bolo prijatých niekoľko kľúčových stratégií a sformulovaných množstvo opatrení.

V našej najnovšej analýze, ktorú sme nazvali V teórii a v praxi. Analýza výskumných a inovačných politík v SR 2004 – 2020 sme sa pozreli na obsah týchto strategických dokumentov, pričom nás zaujímalo, aké konkrétne opatrenia vláda SR navrhovala a do akej miery boli jednotlivé opatrenia následne napĺňané, a do akej ostali len na papieri.  

Celkovo sme v našej analýze zhodnotili 50 opatrení spadajúce do šiestich oblastí, akými sú financovanie, riadenie výskumného systému, ľudské zdroje, výstupy, spolupráca a výskumno-inovačná aktivita súkromného sektora. Z toho dvanásť bolo splnených úplne, sedem bolo splnených čiastočne, až dvadsaťosem zostalo nesplnených a tri nevieme presne určiť.  

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png