Z čoho a ako žije veda na Slovensku II. – Hodnotenie stavu výskumu a inovácií na Slovensku

V roku 2008 zverejnila SOVVA analýzu, ktorú sme nazvali „Z čoho žije slovenská veda?“. V nej sme sa zameriavali predovšetkým na možnosti financovania výskumu a vývoja na Slovensku, a to zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ.

Analýzu jej autori zakončili takto: „Bez riešenia vyššie uvedených problémov, ktoré sú jasne identifikované nielen prostredníctvom výsledkov dotazníkového prieskumu, ale aj prostredníctvom záverov z okrúhleho stole, bude slovenská veda naďalej len popoluškou a nevyužije svoj potenciál pre potreby rozvoja spoločnosti a hospodárstva na Slovensku. Súčasnosť preto predstavuje veľkú výzvu a súčasne aj hrozbu.“

Keďže sme mali pocit (podložený dátami), že veda na Slovensku ostala tou popoluškou, tak sme sa rozhodli na uvedenú analýzu nadviazať a pozrieť sa na to, čo sa za tých 12 rokov zmenilo.

Súčasnú analýzu sme nazvali Z čoho a ako žije veda na Slovensku II. – Hodnotenie stavu výskumu a inovácií na Slovensku.

Keďže veda nie je len o financovaní (aj keď na Slovensku je to, žiaľ, predovšetkým o ňom), tak sme sa rozhodli analýzu rozšíriť aj o iné aspekty, akými sú ľudské zdroje, výstupy a inovačné aktivity. Preto budeme hovoriť nie len z čoho, ale aj ako. Zároveň, keďže termín „slovenská veda“ nedostatočne pokrýva mieru internacionalizácie, tak budeme používať termín „veda na Slovensku“. Zároveň sme sa rozhodli pozrieť aj na súčasnú situáciu komplexnejšie a porovnať ako sa zmenila medzi rokmi 2004 a súčasnosťou.

Prečítajte si celú analýzu alebo jej skrátenú verziu, ktorú sme zverejnili na blogu Denníka N.

Táto analýza je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z  Európskeho sociálneho fondu. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je EVS-ESF-1024x284.png