Základné koncepty, nástroje a prístupy k transferu technológií vo svete – prehľadová štúdia

V prehľadovej štúdii odborníci zo SOVVA analyzujú základné koncepty, nástroje a aktuálne prístupy k transferu technológií vo svete, vrátane podpory transferu technológií na národnej a regionálnej úrovni a na úrovni jednotlivých vedeckých inštitúcií.

Celé znenie štúdie zo septembra 2011 si môžete prečítať tu: