Barbora Halásová

Barbora Halásová pôsobí ako junior analytička na projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska) a je zodpovedná za grafické výstupy v rámci projektu i mimo neho.  

Barbora je absolventkou magisterského štúdia v odbore Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia a po jeho ukončení pôsobila ako Project executive v prieskumnej agentúre, v ktorej nadobudla skúsenosti najmä v oblasti kvantitatívneho výskumu.