Barbora Halásová

Barbora Halásová pôsobí projektová manažérka v Bridge2EU a Uplift Západný Balkán. V SOVVE skôr pôsobila ako junior analytička na projekte SciPol:SK a je zodpovedná za grafické výstupy v rámci všetkých projektov SOVVA. 

Barbora je absolventkou magisterského štúdia v odbore Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia a po jeho ukončení pôsobila ako Project executive v prieskumnej agentúre, v ktorej nadobudla skúsenosti najmä v oblasti kvantitatívneho výskumu.