Iveta Fiľová

Iveta pracuje pre SOVVA na pozícii projektovej manažérky. Venuje sa implementácii projektov Harmonisation of Mission in the Danube region, realizovaný cez program Interreg Danube – Program dunajského regiónu 2021 – 2027 a Európska noc výskumníkov, realizovaný cez program Horizon Europe.

Iveta má skúsenosti aj s prácou finančnej špecialistky v Manageria, o.z. V SOVVA zodpovedá za plánovanie, komunikáciu a realizáciu aktivít projektu, ako aj prípravu projektových žiadostí a administratívu.

Iveta je absolventkou magisterského stupňa štúdia filozofie na Katolíckej univerzite v Ružomberku, momentálne dokončuje doktorandské štúdium.

tel: +421 918 091 850
email: filova@sovva.sk