Jakub Uhlík

Jakub Uhlík pracuje v SOVVA od roku 2016. Je projektovým manažérom projektov Uplift Albania a Bridge2EU ktoré sú kofinancované Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Jakub má skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na popularizáciu vedy a inovácií na Slovensku (projekt Veda je život), podporou spolupráce medzi univerzitami, výskumnými organizáciami a firmami, ako aj s organizáciou vzdelávacích podujatí (napríklad: Európska noc výskumníkov, Startup Awards, L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede).