Karolína Havlíčková

Karolína Havlíčková pracuje ako junior analytička na projekte SCI:POL (Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska), v rámci ktorého analyzuje výskumné a inovačné politiky na Slovensku.

Bakalárske štúdium absolvovala v odbore sociálna antropológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 získala titul „Master of Science“ na Viedenskej univerzite v odbore kognitívna veda (MEi:CogSci). Pred nástupom do SOVVA pracovala v kultúrnej inštitúcii.