Martina Šinková

Martina Šinková pôsobí ako projektová manažérka Európskej noci výskumníkov v SOVVA, kde pracuje aj na ďalších projektoch zameraných na popularizáciu vedy, techniky a inovácií na Slovensku. 

Martina absolvovala magisterské štúdium v odbore Medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa počas štúdia venovala mimoškolskej činnosti a projektovému manažmentu. Počas štúdia absolvovala niekoľko odborných stáží v mimovládnej a štátnej sfére a zúčastnila sa viacerých  zahraničných projektov a pobytov.