Monika Petraninová

Monika pracuje pre SOVVA od roku 2012, ako projektová a finančná manažérka sa aktuálne venuje implementácii projektov financovaných štrukturálnymi fondami (OPVaI, OPEVS, OPĽZ). Mnohí ju tiež poznáte z projektu Festival vedy – Európska noc výskumníkov, najväčšieho podujatia zameraného na popularizáciu vedy na Slovensku.

Monika má skúsenosti s organizáciou medzinárodných konferencií a podujatí zameraných na výskumné a inovačné politiky a popularizáciu vedy, výskumu a inovácií. Podieľala sa na príprave projektov 7. RP a Horizontu 2020, ako aj projektov EŠIF podporených na národnej úrovni. Svojimi skúsenosťami prispieva k analýzam pre tvorbu výskumných a inovačných politík na národnej a európskej úrovni. Monika je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.