Petra Lipnická

Petra je zakladateľkou a predsedníčkou správnej rady SOVVA. Stála pri založení Európskej noci výskumníkov na Slovensku (2007) a má viac ako 15 ročné skúsenosti s inovačným manažmentom. Koordinovala prípravu viac ako 150 podporných projektov zameraných na budovanie inovačného ekosystému na Slovensku (budovanie infraštruktúry, podpora tech transferu, aplikovaného výskumu a vývoja, vzdelávania, popularizácie vedy) pre akademické, ako aj komerčné subjekty. Petra v minulosti manažovala niekoľko inovatívnych firiem/projektov. V súčasnosti je aj súčasťou tímu MultiplexDX.