NESKRÝVAJTE VÁŠEŇ PRE VEDU! 🏆 Štedrá finančná odmena vo výške 21 000 eur 👀 To je suma, ktorú si rozdelia tri ocenené vedkyne👩‍🔬 nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj v programe L’Oréal […]
Registrácia do 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženyvo vede je otvorená. Ocenenie v hodnote 21 000 eur získajú tri výskumníčky. Štedrá finančná odmena vo výške 21 000 eur nielen na výskumné účely, ale […]
Konečným výstupom projektu „Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému krajín V4 a podporu ochrany duševného vlastníctva (V4IP)“ je správa o zmapovaní národných a regionálnych finančných schém na podporu ochrany duševného vlastníctva v krajinách […]
Posledný septembrový piatok mohli návštevníci zažiť najväčšie podujatie zamerané na propagáciu vedy a výskumu na Slovensku – Európsku noc výskumníkov. Podujatie, ktoré predstavuje kľúčovú úlohu pri podpore dialógu medzi výskumníkmi a verejnosťou a pri zvyšovaní povedomia o vede. […]
S radosťou Vás pozývame na záverečnú online konferenciu projektu „Finančné stimuly ako nástroj na zlepšenie inovačného ekosystému krajín V4 a podporu ochrany duševného vlastníctva“.Konferencia sa začne 25. septembra 2023 o 13.00 SEČ. Podujatie je výsledkom niekoľkomesačnej práce, […]
V rámci projektu Veda odpovedá sme sa rozprávali so štyridsiatimi špičkovými odborníkmi z rôznych vedných oblastí z univerzít, akadémie a praxe a identifikovali kľúčové oblasti, ku ktorým sa v rozhovoroch podcastového cyklu opakovane vraciame. Skrývajú […]
25.mája. sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu Veda odpovedá. Predstavené boli výsledky práce šiestich expertných skupín, ktoré sa uplynulé mesiace sústredili na hľadanie odpovedí na najdôležitejšie celospoločenské výzvy, ktoré sa vynorili v pozmenenej postpandemickej realite. […]
V spolupráci s NextStep Science Vám predstavujeme jedinečnú príležitosť, ako sa počas jediného večera stretnúť s inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti BIOTECH biznisu. NextStep Sciece Conference je podujatie, ktorého cieľom je interaktívnou formou ukázať mladým ľuďom možnosti sebarealizácie. […]
Chcete aby výskum a inovácie na Slovensku nestagnovali, a aby mali úspešní vedci  možnosť budovať svoju kariéru a tvoriť aj vo svojej domovskej krajine?  Darujte nám svoje 2% a prispejte k tvorbe NAJVÄČŠIEHO VEDECKÉHO FESTIVALU na Slovensku. Vaše 2% z dane […]
Registrácia do 7. ročníka programu je otvorená. Grant získajú tri najlepšie výskumníčky.  Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené […]