V rámci projektu „Slovensko po Covid-19. Ako pandémia zmení naše životy?“, ktorý je podporený z programu ACF-Slovakia a vznikol v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu sme pre vás pripravili 20-dielny podcast Veda odpovedá. V […]
Výskumníci sa na slovenských pracoviskách môžu ocitnúť v premenlivej situácii. Vieme, že často nemajú ideálne podmienky na svoju prácu a nedokážu dosahovať vynikajúci výkon.
Sektor výskumu a vývoja je unikátne vystavaný z rôznorodých inštitúcií, ktoré spoločnosti slúžia na hľadanie riešení. Tvorí poznatky a spôsoby, ktorými sa dajú zmysluplne využívať.
Slovensko sa stalo jedným z hlavných hýbateľov a podporovateľov rozvoja inovačného a startupového ekosystému v Albánsku. V spolupráci so slovenskými, ale aj zahraničnými expertmi sa nám podarilo realizovať viaceré aktivity, ktoré reálne menia systém podpory začínajúcich podnikateľov. Aktivity, ktoré sme […]
V roku 2008 zverejnila SOVVA analýzu s názvom „Z čoho žije slovenská veda?“, ktorá bola zameraná predovšetkým na možnosti financovania výskumu a vývoja na Slovensku, a to zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ.
Ak ste si mysleli, že výskumníci na Slovensku pracujú dlhodobo na jednom projekte, tak sa mýlite. Na základe nášho prieskumu sme zistili, že typicky paralelne participujú na štyroch výskumných projektoch.
7. rámcový program EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti bol prvým, v ktorom sa Slovensko od jeho začiatku zúčastňovalo ako členská krajina EÚ. Slovensko však z programu získalo len 76 mil. € a obsadilo tak jednu z posledných priečok európskych krajín.
Ak sa opýtame výskumníka na to, čo si váži na svojej práci a prečo pri svojej profesii napriek všetkému problematickému v tomto prostredí zostáva, obvykle sa rozhovor vyvinie smerom k téme tvorivej akademickej slobody.
Krátkou odpoveďou, ktorou asi mnohých ľudí neprekvapíme je, že väčšinu času nerobia výskum. Na ten majú podľa našich zistení priestor nanajvýš okolo tretiny svojej plnej kapacity.
V súčasnosti sa na Slovensku pracuje na príprave niekoľkých strategických dokumentov, ktoré by mali určovať priority a smerovanie výskumnej a inovačnej politiky na najbližších pár rokov.