Mottom 16. ročníka bolo „Dôverujme vede“, ktorým sme chceli divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok sme chceli ukázať, že za všetkými javmi okolo i v […]
-
Pripravili sme pre Vás pokračovanie vzdelávacieho programu pod názvom „Veda a médiá – Ako popularizovať svoj výskum?“ Hlavným cieľom programu je ukázať, že popularizácia a komunikácia výsledkov vedy by nemala byť len povinnou jazdou, ale prirodzenou […]
-
Po úspešnej sérii podujatí vzdelávacieho programu „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“ pripravujeme opätovne v poradí už siedme podujatie. Program bude rozdelený do dvoch blokov. Cieľom tohto vzdelávacieho programu je […]
-
Podujatie sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00/ online  Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu  a […]
-
Znova pokračujeme v ďalšej sérii úspešného vzdelávacieho programu „Veda a projekty – Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“  Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a […]
-
Druhým zo vzdelávacích programov z celkovo dvoch pripravovaných je „Veda a médiá – Ako podporiť vedu prostredníctvom vhodnej komunikácie s médiami?“ Cieľom tohto vzdelávacieho programu je zdôrazniť aká je popularizácia vedy a komunikácia vedeckých tém […]
-
Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných projektov.
-
Odkazy na jednotlivé prezentácie a záznam nájdete v programe nižšie. Konferencia SciPol:SK 2020 Policy Lab je pripravovaná v rámci projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“,  ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík.   […]
-
Aktivity festivalu vedy boli sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov pozostával z online štúdia, ktoré divákom prinieslo pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Pripravené boli aj ďalšie aktivity v online priestore […]
Trinásty ročník celoeurópskeho festivalu vedy sa na Slovensku uskutočnil za účasti takmer 1 600 vedcov a inovátorov, ktorí prezentovali výsledky svojej práce na netradičných miestach.