Odkazy na jednotlivé prezentácie a záznam nájdete v programe nižšie. Konferencia SciPol:SK 2020 Policy Lab je pripravovaná v rámci projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“,  ktorého cieľom je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík.   […]
Aktivity festivalu vedy boli sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov pozostával z online štúdia, ktoré divákom prinieslo pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Pripravené boli aj ďalšie aktivity v online priestore […]
Trinásty ročník celoeurópskeho festivalu vedy sa na Slovensku uskutočnil za účasti takmer 1 600 vedcov a inovátorov, ktorí prezentovali výsledky svojej práce na netradičných miestach.
Ročník 2018 bol z hľadiska návštevnosti aj počtu zrealizovaných aktivít jedným z najväčších a pritiahol viac ako 155 000 návštevníkov.
Jedenásty ročník festivalu vedy opäť predstavil vedcov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním a návštevníci mali možnosť stretnúť ich na netradičných miestach.
Viac ako 1280 vedcov a výskumníkov prezentovalo svoju prácu v 229 vedeckých stánkoch, 80 prednáškach a diskusiách, 3 výstavách. Na podujatie prišlo viac ako 182 000 návštevníkov, z toho viac ako 54 000 žiakov a študentov.
Do programu festivalu zapojilo takmer 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 40 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí na celom Slovensku za zúčastnilo dokopy 163 200 návštevníkov a návštevníčok.
Viac ako 165 000 návštevníkov malo možnosť stretnúť 900 vedcov a výskumníkov v Bratislave, Poprade, Tatranskej Lomnici, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline. Podujatie, ktoré sa konalo 26.9. sa nieslo v duchu hlavnej témy: „Veda je dobrodružstvo“.
Predstavilo sa dovedna viac ako 1 000 vedcov zo všetkých vedeckých odborov a podujatí sa zúčastnilo viac ako 177 000 návštevníkov. Pripravené pre nich bolo 195 vedeckých stánkov a 62 prednášok a diskusií. Mottom tohto ročníka bolo: „Veda je zázrak“.
Európska noc výskumníkov 2012 sa niesla v znamení témy Researchers are among us/Vedci sú medzi nami. Okrem Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Lomnice sa premiérovo konala v piatok 28.9.2012 v Žiline a v bratislavskej Starej tržnici.