V rámci intenzívneho pobytu na Slovensku sa albánske startupy oboznámia so slovenským startupovým ekosystémom a odprezentujú svoju firmu vďaka čomu budú mať príležitosť prilákať investície, klientov či nadviazať nové partnerstvá.
Mottom roka 2020 je „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote.
Cieľom súťaze je podporiť vedkyne v STEM odboroch a oceniť ich prácu a celkový prínos pre vedeckú komunitu.
Cieľom podujatia bolo predstaviť prácu vedcov a výskumníkov širokej verejnosti a zvýšiť povedomie o výsledkoch výskumu a inovácií.
Projekt “Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem” je zameraný na rozvoj inovatívneho podnikania v Albánsku prostredníctvom akceleračného programu Uplift Albania.
Akceleračný program UPLIFT sa venuje hlavne začínajúcim firmám. Slovenskú edíciu organizovala SOVVA, Civitta Slovakia a Impact Hub Bratislava.
Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií, aby sa s nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.
Zámerom Európskej noci výskumníkov bolo už 13. krát priniesť novinky z vedy, výskumu a inovácií z laboratórií a kancelárií a informovať o nich širokú verejnosť.
Chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, kde sa mladí vedci a inovátori môžu vzdelávať a uplatniť. Preto sme vďaka podpore firmy SHELL pripravili video-kampaň Veda je život.
Cieľom projektu bude podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.